Pokud Vás psychické problémy a potíže přivedly k myšlence vyhledat psychoterapii, neobávejte se zeptat na možnosti pomoci. V případě zájmu o konzultaci mě kontaktujte a společně najdeme vhodnou variantu dalšího postupu. 

Ve své praxi nabízím individuální psychodynamickou a psychoanalyticky orientovanou psychoterapii, psychologické a adiktologické poradenství. 23 letá zkušenost v individuální a skupinové terapii.

Více informací o psychoterapii a spolupráci získáte na prvním sezení.

,,Jdi do sebe, do svých hlubin a nejprve poznej sám sebe, pak pochopíš, proč musíš onemocnět, a snad se tomu, abys onemocněl vyhneš"                                                                                     Sigmund Freud

           

 

 

Způsob práce

Ve své praxi používám znalosti a zkušenosti individuální psychodynamické (psychoanalyticky orientované) psychoterapie. Zaměřuji se na vztah mezi klientem a terapeutem. Pomáhám ke změnám, ke kterým se klient sám na základě společné práce odhodlá. Psychoterapie přináší možnost setkat se sám se sebou, poznat, pochopit a přijmout potlačované a odmítané podoby vlastního já a tím i více porozumět sám sobě a problémům se kterými do terapie přišel.
Rozhodnutí se k práci na sobě obnáší odvahu být otevřený, konfrontaci s fakty a pocity které nemusí být vždy příjemné, ale jejichž objevení, znovuprožití a zpracování posouvá klienta k znovuobnovení duševní a psychické rovnováhy a tím i zlepšení kvality života.
Tato cesta samozřejmě není vůbec rychlá a proto psychoterapie trvá měsíce až roky v minimální frekvenci jednou týdně. Ziskem ovšem bývá trvalá schopnost snášet "věci jaké jsou", žít život v souladu s vlastním já, naplňovat a uvědomovat si své potřeby, rozhodovat se sám za sebe, vědět co v životě chci a co nechci.
Na úvodních sezeních společně ujasňujeme podmínky práce, možný a reálný cíl terapie, co klient od terapie očekává, k čemu by chtěl dojít. Cíl ale nemusí být vždy na počátku definován. 

,,Cenu má pouze cesta. Pouze ona trvá, kdežto cíl je iluze poutníka, kráčejícího od hřebene k hřebeni, jako by smysl byl v dosaženém cíli. A právě tak nemůžeš pokročit, pokud nepřijmeš, co je. Z čeho ustavičně vycházíš. A v odpočinek nevěřím. Hledáš, jaký dát životu smysl, ale smyslem je především stát se sám sebou,,                 

                          Antoine de Saint-Exupéry                                                                       

Vzdělání:

 • 1.lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze – bakalářské a magisterské studium adiktologie 
 • Pražská psychoterapeutická fakulta VIAP - tříleté teoretické studium v psychoterapii
 • Osvědčení Ministerstva zdravotnictví ČR k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu podle § 67 zákona č. 96/2004 Sb.

Výcviky a kurzy:

 • Výcvik v dynamicky a hlubinně orientované psychoterapii Big SUR S4 - 550 hodin
 • Výcviková psychoterapeutická skupina v gestalt terapii (Diabasis) – 220 hodin
 • Vlastní skupinová/individuální psychoanalytická psychoterapie – 850 hodin
 • Kurzy „Krizová intervence“, „Motivační rozhovory“, ,,Relaxační techniky", ,,autogenní trénink", KBT přístup, TFP přístup/metoda a další
 • CSPAP - výcvik v psychoanalyticky orientované psychoterapii TFP- (Transference focused psychoterapy)
 • IPPART- CSPAP - výcvikový kurz psychoanalytické párové a rodinné terapie - započatý v 2021

 Praxe:

 • 1998 - 2000 - terapeutická komunita WHITE LIGHT I. Mukařov.
 • 2002 - 2004 - doléčovací centrum Děčín.
 • 2004 - 2021 - terapeutická komunita W.L. I. Mukařov, zaměřená na závislosti a kompulzivní chování 
 • 2014 - 2018 - CPNRP-poradna pro náhradní rodinnou péči v Ústí n/L
 • 2014 až doposud - soukromá psychoterapeutická praxe

Objednání na tel: 604 87 87 18

Adresa:

Hrnčířská 64/4, Ústí nad Labem-centrum

IČO: 74364162

mapa zde: https://goo.gl/maps/td5zeShP4Qv


Budova HASSO móda (v přízemí sídlí Oberbank) vchod z Hrnčířské ulice viz. foto
4. patro - výtah - kancelář č. 64

vchod