Cítíte se nespokojení se sebou či ve vztazích?
Ocitli jste se v krizi a nevíte jak dál?
Prožíváte nepříjemné pocity?
Chcete lépe porozumět sami sobě?
 
Máte problémy nebo vaši blízcí či děti s alkoholem, léky, drogami nebo hazardní hrou?
 

Nabízím Vám své psychoterapeutické služby a poradenství s osobním individuálním přístupem a odbornou garancí. Jsem psychoterapeut a adiktolog s registrací a s výcvikem v dynamicky a hlubinně orientované psychoterapii. Ve své praxi nabízím individuální psychodynamickou (psychoanalyticky orientovanou) psychoterapii, psychologické a adiktologické poradenství. Mám 21-ti letou praxi v individuální a skupinové terapii a je mi 50 let. Více informací o možnostech spolupráce získáte na prvním sezení.

            Aktuální počet volných míst pro nové klienty: 

k 14.10. 2019 je 1 volné místo pro klienty se zájmem do psychoterapie

 

 

Způsob práce

Ve své praxi používám znalosti a zkušenosti individuální psychodynamické (psychoanalyticky orientované) psychoterapie. V terapii je zejména kladen důraz na vztah mezi klientem a terapeutem. Pomáhám ke změnám, ke kterým se klient sám na základě společné práce odhodlá. Nevystupuji jako ten, který ví, jak by měl člověk žít, co je pro něj nejlepší, nedávám rychlé rady a nejsem odborníkem na jeho život – tím je klient sám. Terapie přináší možnost setkat se sám se sebou, poznat potlačované podoby vlastního já a tím i více porozumět sám sobě.
Rozhodnutí se k práci na sobě, obnáší otevřenost a konfrontaci s fakty a pocity, které nemusí být příjemné, ale jejichž objevení, znovuprožití a zpracování posouvá klienta k znovuobnovení duševní rovnováhy a tím i zlepšení kvality života.
Tato cesta samozřejmě není vůbec rychlá a proto psychodynamická psychoterapie trvá měsíce až roky v minimální frekvenci jednou týdně. Ziskem ovšem bývá trvalá schopnost snášet "věci jaké jsou", žít život v souladu s vlastním já, naplňovat své potřeby a rozhodovat se sám za sebe.
Na prvním nebo druhém sezení se ujasňují podmínky práce tzv. terapeutický cíl – tj. to, co klient od terapie očekává, k čemu by chtěl dojít (pomáhám to klientovi zformulovat). Cíl může být později po dohodě změněn či průběžně doplněn.


,,Cenu má pouze cesta. Pouze ona trvá, kdežto cíl je iluze poutníka, kráčejícího od hřebene k hřebeni, jako by smysl byl v dosaženém cíli. A právě tak nemůžeš pokročit, pokud nepřijmeš, co je. Z čeho ustavičně vycházíš. A v odpočinek nevěřím. Hledáš, jaký dát životu smysl, ale smyslem je především stát se sám sebou,,                                                                                                                                                                                                                     Antoine de Saint-Exupéry

Vzdělání:

 • 1.lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze – magisterské studium adiktologie 
 • Pražská psychoterapeutická fakulta VIAP - tříleté teoretické studium v psychoterapii
 • Osvědčení Ministerstva zdravotnictví ČR k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu

Výcviky a kurzy:

 • Výcvik v dynamicky a hlubinně orientované psychoterapii Big SUR - 550 hodin
 • Sebezkušenostní psychoterapeutická skupina v gestalt terapii (Diabasis) – 220 hodin
 • Vlastní skupinová/individuální psychoterapie – 840 hodin
 • Kurzy „Krizová intervence“, „Motivační rozhovory“, ,,Relaxační techniky", TFP přístup/metoda a další
 • Výcvik v psychoanalytickém přístupu TFP (Transference focused psychoterapy) započatý 2018

 Praxe:

 • 1998 - 2000 - terapeutická komunita WHITE LIGHT I. Mukařov.
 • 2002 - 2004 - doléčovací centrum Děčín.
 • 2004 až doposud - terapeutická komunita WHITE LIGHT I. Mukařov, zaměření na závislosti a kompulzivní chování 
 • 2014 - 2018 - poradna pro náhradní rodinnou péči v Ústí n/L
 • 2012 až doposud - soukromá poradenská a psychoterapeutická praxe

Objednání na tel: 604 87 87 18

Adresa:

Hrnčířská 64/4
Ústí nad Labem-centrum

IČO: 74364162

mapa zde: https://goo.gl/maps/td5zeShP4Qv


Budova HASSO móda (v přízemí sídlí Oberbank) vchod z Hrnčířské ulice viz. foto
4. patro - výtah - kancelář č. 64

vchod