Pokud Vás psychické problémy a potíže přivedly k myšlence vyhledat psychoterapii, neobávejte se zeptat na možnosti pomoci. V případě zájmu o konzultaci mě kontaktujte a společně najdeme vhodnou variantu dalšího postupu. V soukromé praxi nabízím individuální psychodynamickou a psychoanalyticky orientovanou psychoterapii, psychologické a adiktologické poradenství. 22 letá zkušenost v individuální a skupinové terapii, narozen v 1969. Více informací o psychoterapii a spolupráci získáte na prvním sezení.

,,Jdi do sebe, do svých hlubin a nejprve poznej sám sebe, pak pochopíš, proč musíš onemocnět, a snad se tomu, abys onemocněl vyhneš"                                                                                     Sigmund Freud