Psychoterapie a adiktologické poradenství

Problematika kterou se zabývám:

 • Snížené sebevědomí a sebedůvěra
 • Vztahové, partnerské a rodinné problémy
 • Problémy a potíže v komunikaci
 • Psychosomatická onemocnění
 • Stres, únava, úzkost, smutek, strach, deprese
 • Životní krize
 • Poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, sebevražedné jednání

Specializuji se na problematiku závislostí:

 • Závislost na návykových látkách – alkohol, léky,  cigarety, drogy
 • Závislost na hraní - automaty, sázky, ruleta apod.
 • Závislost ve vztazích, na práci, jídle apod.
 • Pomoc a podporu pro partnery, partnerky, příbuzné a rodiče závislých lidí
 • Problémy se závislostí a závislé chování u dětí a dospívajících

Anonymita klienta je základ naší spolupráce

Nejsem smluvně vázán zdravotní pojišťovnou, nemusím vést zdravotnickou ani jinou dokumentaci

Služby jsou nabízeny po předchozím telefonickém objednání:

                                      604 87 87 18

Sezení trvá 50 min. (po dohodě lze prodloužit)

Rezervace termínu je závazná, pokud musí klient změnit nebo zrušit domluvený termín, je nutné, aby se ozval nejméně 2 dny (48h) předem, jinak částku za neuskutečněné sezení hradí

Počet setkání záleží na vzájemné domluvě a individuálním kontraktu, od jednoho setkání až po dlouhodobé pravidelné setkávání, s frekvencí obvykle 1x týdně (ale lze domluvit jinak)

Nabízené služby jsou hrazeny přímou platbou

individuální sezení: 700,- Kč

párové/rodinné sezení: 900,- Kč

individ. sezení s objednáním do 48 hodin: 1.000,- Kč