Způsob práce

Ve své praxi používám znalosti a zkušenosti individuální psychodynamické (psychoanalyticky orientované) psychoterapie. V terapii je zejména kladen důraz na vztah mezi klientem a terapeutem. Pomáhám ke změnám, ke kterým se klient sám na základě společné práce odhodlá. Nevystupuji jako ten, který ví, jak by měl člověk žít, co je pro něj nejlepší, nedávám rychlé rady a nejsem odborníkem na jeho život – tím je klient sám. Terapie přináší možnost setkat se sám se sebou, poznat potlačované podoby vlastního já a tím i více porozumět sám sobě.
Rozhodnutí se k práci na sobě, obnáší otevřenost a konfrontaci s fakty a pocity, které nemusí být příjemné, ale jejichž objevení, znovuprožití a zpracování posouvá klienta k znovuobnovení duševní rovnováhy a tím i zlepšení kvality života.
Tato cesta samozřejmě není vůbec rychlá a proto psychodynamická psychoterapie trvá měsíce až roky v minimální frekvenci jednou týdně. Ziskem ovšem bývá trvalá schopnost snášet "věci jaké jsou", žít život v souladu s vlastním já, naplňovat své potřeby a rozhodovat se sám za sebe.
Na prvním nebo druhém sezení se ujasňují podmínky práce tzv. terapeutický cíl – tj. to, co klient od terapie očekává, k čemu by chtěl dojít (pomáhám to klientovi zformulovat). Cíl může být později po dohodě změněn či průběžně doplněn.


,,Cenu má pouze cesta. Pouze ona trvá, kdežto cíl je iluze poutníka, kráčejícího od hřebene k hřebeni, jako by smysl byl v dosaženém cíli. A právě tak nemůžeš pokročit, pokud nepřijmeš, co je. Z čeho ustavičně vycházíš. A v odpočinek nevěřím. Hledáš, jaký dát životu smysl, ale smyslem je především stát se sám sebou,,                                                                                                                                                                                                                     Antoine de Saint-Exupéry