• Úvodní sezení. Slouží k odpovědím na otázku, jakou zvolit formu pomoci/terapie, obvykle to jsou dvě až tři setkání. Je to příležitost k probrání toho, co vedlo k vyhledání pomoci, k rozhovoru o životní situaci, problémech a potížích.
  • Psychoterapeutická sezení. Pro někoho je vhodnou volbou docházení po určitou dobu na psychoterapeutická sezení. Obvykle jednou nebo dvakrát týdně, která v určitých případech dostačují k vyřešení těch záležitostí a problémů, s nimiž se člověk aktuálně potýká. 
  • Psychoanalyticky orientovaná psychoterapie. Někdo má potřebu a zájem, zejména při dlouhotrvajících či opakujících se obtížích, podstoupit intenzivnější psychoterapii. Tento přístup nabízí příležitost dojít k trvalejším a hlubším psychickým změnám. Probíhá optimálně 1-2x v týdnu v dlouhodobějším časovém horizontu. Na jejím konci, je člověk schopný nalézat větší uspokojení v životě. Získá schopnost být k sobě pravdivější a rozumět si způsobem, který přináší úlevu a více vnitřní volnosti a svobody.

          Problematika a oblasti kterými se nejčastěji zabývám:

  • Problémy s emocemi a prožíváním. Úzkostné stavy, depresivní nálady, strachy, tréma, nadměrné kontrolování, vtíravé myšlenky, nutkavá jednání, deprese, stres.
  • Snížená sebedůvěra a nevyrovnanost se sebou. Problémy se sebehodnotou, nejistotou, nadměrná sebekritičnost, pocity studu, pocity osamělosti a odcizení, pochybnosti kolem vlastní identity a životního směřování.
  • Problémy v mezilidských, partnerských a milostných vztazích. Opakující se problémy a nespokojenost v milostném, partnerském a pracovním životě, které se týkají vztahu s druhými lidmi, sexuální problémy.
  • Dále se zaměřuji. Na problémy spojené se syndromem vyhoření a přepracováním (burn-out syndrom), poruchou příjmu potravy, sebepoškozováním, závislostí na návykových látkách, alkoholu, gambling a doléčováním.