Problematika kterou se zabývám:

 • Snížené sebevědomí a sebedůvěra
 • Vztahové, partnerské a rodinné problémy
 • Problémy a potíže v komunikaci
 • Psychosomatická onemocnění
 • Stres, únava, úzkost, smutek, strach, deprese
 • Životní krize, samota a osamocení
 • Poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, sebevražedné jednání

Specializuji se na problematiku závislostí:

 • Ambulantní léčbu závislostí
 • Závislost na návykových látkách – alkohol, léky,  cigarety, drogy
 • Závislost na hraní - automaty, sázky, ruleta apod.
 • Závislost ve vztazích, na práci (workoholismus), jídle apod.
 • Pomoc a podporu pro partnery, partnerky, příbuzné a rodiče závislých lidí
 • Problémy se závislostí a závislé chování u dětí a dospívajících