Anonymita klienta, vzájemná diskrétnost a respekt je podstatou naší spolupráce.

Nejsem smluvně vázán zdravotní pojišťovnou, nemusím vést zdravotnickou ani jinou dokumentaci

Služby jsou nabízeny po předchozím telefonickém objednání:

                                      604 87 87 18

Sezení trvá 50 min. (po dohodě lze prodloužit)

Rezervace termínu je závazná, pokud musí klient změnit nebo zrušit domluvený termín, je nutné, aby se ozval nejméně 2 dny (48h) předem, jinak částku za neuskutečněné sezení hradí

Počet setkání záleží na vzájemné domluvě a individuálním kontraktu, od jednoho setkání až po dlouhodobé pravidelné setkávání, s frekvencí obvykle 1x týdně (ale lze domluvit jinak)

Nabízené služby jsou hrazeny přímou platbou

individuální sezení: 800,- Kč

párové/rodinné sezení: 1000,- Kč