Anonymita klienta a vzájemný respekt je podstatou naší spolupráce.

Nejsem smluvně vázán zdravotní pojišťovnou, nemusím vést zdravotnickou ani jinou dokumentaci

Služby jsou nabízeny po předchozím telefonickém objednání:

                                      604 87 87 18

      Délka sezení je 50 minut - párové sezení 60 minut

Rezervace úvodního termínu je závazná, pokud musí klient změnit nebo zrušit domluvený termín, je nutné, aby se ozval nejméně 48 hodin předem, jinak částku za neuskutečněné sezení hradí

Počet setkání záleží na vzájemné domluvě a individuálním kontraktu, od jednoho setkání až po dlouhodobé pravidelné setkávání, s frekvencí obvykle 1-2x týdně.

Nabízené služby jsou hrazeny přímou platbou

individuální sezení: 1000,- Kč

   párové/rodinné sezení: 1500,- Kč       

                                on-line sezení: 1000,-Kč