Vzdělání:

 • 1.lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze – bakalářské a magisterské studium adiktologie 
 • Pražská psychoterapeutická fakulta VIAP - tříleté teoretické studium v psychoterapii
 • Osvědčení Ministerstva zdravotnictví ČR k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu podle § 67 zákona č. 96/2004 Sb.

Výcviky a kurzy:

 • Výcvik v dynamicky a hlubinně orientované psychoterapii Big SUR S4 - 550 hodin
 • Výcviková psychoterapeutická skupina v gestalt terapii (Diabasis) – 220 hodin
 • Vlastní skupinová/individuální psychoanalytická psychoterapie – 850 hodin
 • Kurzy „Krizová intervence“, „Motivační rozhovory“, ,,Relaxační techniky", ,,autogenní trénink", KBT přístup, TFP přístup/metoda a další
 • CSPAP - výcvik v psychoanalyticky orientované psychoterapii TFP- (Transference focused psychoterapy)
 • IPPART- CSPAP - výcvikový kurz psychoanalytické párové a rodinné terapie - započatý v 2021

 Praxe:

 • 1998 - 2000 - terapeutická komunita WHITE LIGHT I. Mukařov.
 • 2002 - 2004 - doléčovací centrum Děčín.
 • 2004 - 2021 - terapeutická komunita W.L. I. Mukařov, zaměřená na závislosti a kompulzivní chování 
 • 2014 - 2018 - CPNRP-poradna pro náhradní rodinnou péči v Ústí n/L
 • 2014 až doposud - soukromá psychoterapeutická praxe