Vzdělání:

 • 1.lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze – magisterské studium adiktologie 
 • Pražská psychoterapeutická fakulta VIAP - tříleté teoretické studium v psychoterapii
 • Osvědčení Ministerstva zdravotnictví ČR k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu

Výcviky a kurzy:

 • Výcvik v dynamicky a hlubinně orientované psychoterapii Big SUR - 550 hodin
 • Sebezkušenostní psychoterapeutická skupina v gestalt terapii (Diabasis) – 220 hodin
 • Vlastní skupinová/individuální psychoterapie – 850 hodin
 • Kurzy „Krizová intervence“, „Motivační rozhovory“, ,,Relaxační techniky", ,,autogenní trénink", TFP přístup/metoda a další
 • Výcvik v psychoanalytickém přístupu TFP (Transference focused psychoterapy) 2018-2020

 Praxe:

 • 1998 - 2000 - terapeutická komunita WHITE LIGHT I. Mukařov.
 • 2002 - 2004 - doléčovací centrum Děčín.
 • 2004 až doposud - terapeutická komunita WHITE LIGHT I. Mukařov, zaměření na závislosti a kompulzivní chování 
 • 2014 - 2018 - poradna pro náhradní rodinnou péči v Ústí n/L
 • 2012 až doposud - soukromá poradenská a psychoterapeutická praxe